Yardımcı Tarım


Gıda güvenliği, gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların üretilmesi, hazırlanması, depolanması ve tüketiciye ulaşmasını içeren bir sistemdir. 

Firmamız, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, hammade hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenliği sistemi olan HACCP sistemi ile çalışmaktadır.